Který obrázek je jiný?

Optický klam je všude kolem nás. Na každou věc se můžeme dívat různým způsobem a nedokážeme rozhodnout, co je správně. My vidíme něco a ostatní vidí něco jiného. Správný výsledek je ale jen jeden.

1 2 3

Pokud neznáte správnou odpověď, podívejte se na výsledek pod obrázkem. Nespěchejte a poté vyberte odpověď pod obrázkem.

Tví přátelé si právě prohlížejí

Vyberte si číslo z magické kostky!

Jakou barvu má vaše kafe?

Otevři si svůj koláček štěstí

Přečteme si něco z vaší knihy osudu?

Který herec je za sklem?

Kolik je bloků ve věži?

Jsou dva oranžové kruhy stejně velké?

Vytáhněte si jednu kartu a dostanete radu, abyste byli konečně šťastní

Cikánské karty. Sejměte z balíčku kartu. Která to bude a co vám předpoví?

Na kterou stranu jede autobus?

Jsou vodorovné čáry rovné nebo křivé?

Kdo se skrývá za sklem?