Kolik je bloků ve věži?

Můžete zjistit, jestli máte dobrou prostorovou vizualizaci. Nespěchejte a pak vyberte vaší odpověď pod obrázkem.

Vaše odpověď

6 7 8 9 10

Podívali jste se na obrázek pořádně? Musíte být soustředění a nesmíte pospíchat. Někdo to uvidí hned. Pokud máte dobrou prostorovou vizualizaci, tak to uvidíte hned.

Tví přátelé si právě prohlížejí

Jaké číslo je na obrázku?

Na kterou stranu jede autobus?

Který obrázek je jiný?

Jsou dva oranžové kruhy stejně velké?

Který herec je za sklem?

Která čára je delší?

Ano nebo ne?

Poznáte film?

Jsou dvě vodorovné čáry stejně dlouhé?

Kolik je A a B?

Jaké číslo chybí?

Jaké číslo to je?