Jaké číslo je na obrázku?

Oční test

Vaše odpověď

5 7 57 511 571 671

Čísla nejsou dobře vidět. Někdo čísla v optickém klamu vidí lépe. Někdo čísla v optickém klamu vidí hůře. Někdo má velké starosti, aby čísla v obrázku viděl. Dokážete také rozeznat čísla nebo písmena v obrázku?

Tví přátelé si právě prohlížejí

Zvládnete to vypočítat?

Která čára je delší?

Kolik je bloků ve věži?

Na kterou stranu jede autobus?

Jde kočka dolů nebo nahoru?

Jaké číslo vidíte na obrázku?

Zvládnete to vypočítat?

Která láhev se naplní jako první?