Která čára je delší?

Máte dobrý zrak? Vidíte dobře a znáte správnou odpověď?

Vaše odpověď

1 2 Obě jsou stejně dlouhé

Klamy by se rozdělují do několika kategorií. Například subjektivní nebo optické klamy. Většinou vidíme něco, co na obrázku vůbec není.

Tví přátelé si právě prohlížejí

Jaké číslo je na obrázku?

Která láhev se naplní jako první?

Zvládnete to vypočítat?

Na kterou stranu jede autobus?

Kdo zabil učitele?

Jaké číslo vidíte na obrázku?

Kolik je bloků ve věži?

Jde kočka dolů nebo nahoru?